Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Нэгдүгээр хэсэг

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Бурханы сонгодог үгсийн

1Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг
2БУРХАНЫ ИЛРЭЛТ ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙГ АВЧИРСАН
3ШҮҮЛТ, ГЭСГЭЭЛТЭЭС НЬ БУРХАНЫ ИЛРЭЛТИЙГ ХАРАХ НЬ
4БҮХ ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ХУВЬ ЗАЯАГ БУРХАН ЗАХИРДАГ
5БУРХАН БОЛ ХҮНИЙ АМИЙН ЭХ СУРВАЛЖ
6ХҮН БУРХАНЫ УДИРДЛАГА ДУНД Л АВРАГДАЖ ЧАДНА
7ДОЛООН АЯНГЫН НИЖИГНЭЭН—ХААНЧЛАЛЫН САЙН МЭДЭЭ ОРЧЛОН ЕРТӨНЦ ДАЯАР ТҮГЭХ БОЛНО ГЭЖ ЗӨГНӨЖ БАЙНА
8АВРАГЧ АЛЬ ХЭДИЙН “ЦАГААН ҮҮЛЭН” ДЭЭР СУУЖ ЭРГЭН ИРСЭН
9ЕСҮСИЙН СҮНСЛЭГ БИЕИЙГ ХАРАХ ҮЕД ЧИНЬ БУРХАН ТЭНГЭР, ГАЗРЫГ ШИНЭЭР БҮТЭЭСЭН БАЙХ БОЛНО
10ХРИСТТЭЙ НИЙЦДЭГГҮЙ ХҮМҮҮС ГАРЦААГҮЙ БУРХАНЫГ ЭСЭРГҮҮЦЭГЧИД ЮМ
11ДУУДАГДСАН НЬ ОЛОН Ч СОНГОГДСОН НЬ ЦӨӨХӨН
12ЧИ ХРИСТТЭЙ НИЙЦЭЛТЭЙ БАЙХ ЗАМЫГ ЭРЖ ХАЙХ ЁСТОЙ
13ЧИ ҮНЭХЭЭР БУРХАНД ИТГЭГЧ МӨН ҮҮ?
14ХРИСТ ШҮҮЛТИЙН АЖЛЫГ ҮНЭНЭЭР ХИЙДЭГ
15ЧИ МЭДСЭН ҮҮ? БУРХАН ХҮМҮҮСИЙН ДУНД АГУУ ЗҮЙЛ ХИЙСЭН
16ЭЦСИЙН ӨДРҮҮДИЙН ХРИСТ Л ХҮНД МӨНХ АМИЙН ЗАМЫГ ӨГЧ ЧАДНА
17ХҮРЭХ ГАЗРЫНХАА ТӨЛӨӨ ХАНГАЛТТАЙ САЙН ҮЙЛ БЭЛД
18БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭХ НЬ
19БУРХАНЫ АЖИЛ ХҮНИЙ ТӨСӨӨЛДӨГ ШИГ ЭНГИЙН ҮҮ?
20БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДДЭГ ХҮМҮҮС Л БУРХАНД ҮЙЛЧИЛЖ БОЛНО
21БУРХАНЫ ШИНЭХЭН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БУРХАНЫ МӨРИЙГ ДАГА
22ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ
23ЗОЛИН АВРАЛЫН ЭРИН ҮЕИЙН АЖЛЫН ЦААД ҮНЭН ТҮҮХ
24БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН НУУЦ (4)
25БУРХАНЫ АЖЛЫН ГУРВАН ҮЕ ШАТЫГ МЭДЭХ НЬ БУРХАНЫГ МЭДЭХ ЗАМ ЮМ
26БУРХАНЫГ БОЛОН БУРХАНЫ АЖЛЫГ МЭДДЭГ ХҮМҮҮС Л ТҮҮНИЙГ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙЛГАЖ ЧАДНА
27ӨӨРИЙН ҮЗЛЭЭР БУРХАНЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ХҮН БУРХАНЫ ИЛЧЛЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЯАХИН ЧАДАХ БИЛЭЭ?
28ЯЛЗАРСАН ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАНЫ АВРАЛ ХАМГИЙН ИХ ХЭРЭГТЭЙ
29ХОЁР УДАА БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХ НЬ БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДЛЫГ ГҮЙЦЭЭДЭГ
30БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАН БОЛОН БУРХАНААР АШИГЛАГДДАГ ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДОХ ҮНДСЭН ЯЛГАА
31БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАНЫ ҮЙЛЧЛЭЛ БА ХҮНИЙ ҮҮРГИЙН ХООРОНДОХ ЯЛГАА
32БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ АЖИЛ
33БУРХАН БОЛ БҮХ БҮТЭЭЛИЙН ЭЗЭН
34ГУРВАЛ ОРШИН БАЙДАГ УУ?
35ХААНЧЛАЛЫН ЭРИН ҮЕ БОЛ ҮГНИЙ ЭРИН ҮЕ ЮМ
36БҮГД БУРХАНЫ ҮГЭЭР БИЕЛДЭГ
37ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ ЗАН ЧАНАРТАЙ БАЙХ НЬ БУРХАНД ДАЙСАГНАЖ БУЙ ЯВДАЛ ЮМ
38БУРХАНЫГ МЭДДЭГГҮЙ БҮХ ХҮН БОЛ БУРХАНЫГ ЭСЭРГҮҮЦДЭГ ХҮМҮҮС ЮМ
39БУРХАНЫ ОРШДОГ МАХБОДЫН МӨН ЧАНАР

Хоёрдугаар хэсэг

Хаанчлалын сайн мэдээний талаарх Бурханы түлхүүр үгийн түүвэр