Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

  • 1
  • 2
  • 3

Гуравдугаар хэсэг

Шинэ итгэгчдэд зориулсан, үнэний талаарх асуулт, хариултууд

1Аврал хүртэхийн тулд хүн Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хэрхэн туулах ёстой вэ?
2Шүүлт гэж юу вэ?
3Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, гэсгээх хэрэгтэй байдаг вэ?
4Жинхэнэ залбирал гэж юу вэ?
5Хүн яаж Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож болох вэ?
6Үнэнч хүн гэж юу вэ? Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ?
7Ов мэхтэй хүн гэж юу вэ? Ов мэхтэй хүмүүс яагаад аврал хүртэж чаддаггүй вэ?
8Үнэнч хүн болон ов мэхтэй хүний хоорондох ялгаа юу вэ?
9Хүн яаж үнэнч хүн байхаар хэрэгжүүлж, орох ёстой вэ?
10Үүргээ биелүүлнэ гэж юу вэ?
11Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?
12“Бүх зүйлийг орхиж, Бурханыг дагах” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
13Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?
14Шашны зан үйлд оролцох гэж юу вэ?
15Яагаад чуулганууд шашин болж дордох чадвартай байдаг вэ?
16Антихрист гэж юу вэ? Антихристийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?
17Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?
18Хуурамч удирдагч, эсвэл хуурамч хоньчин гэж юу вэ? Хуурамч удирдагч юм уу хуурамч хоньчинг хэрхэн ялган таньж болох вэ?
19Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?
20Үл итгэгч гэж юу вэ?
21Бурханыг дагах гэж юу вэ?
22Хүнийг дагах гэж юу вэ?
23Буудай болон үрийн сүүлний хоорондох ялгаа юу вэ?
24Сайн зарц болон муу зарцын хоорондох ялгаа юу вэ?
25Ариун Сүнсний ажил гэж юу вэ? Ариун Сүнсний ажил хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
26Хүн Ариун Сүнсний ажлыг хэрхэн олж авч болох вэ?
27Муу ёрын сүнсний ажил гэж юу вэ? Муу ёрын сүнсний ажил хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
28Ариун Сүнсний ажил болон муу ёрын сүнсний ажлын хоорондох ялгаа юу вэ?
29Чөтгөр шүглэх гэж юу вэ? Чөтгөр шүглэх явдал хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
30Муу ёрын сүнсний ажилтай, чөтгөр шүглэсэн хүмүүсийг Бурхан яагаад авардаггүй вэ?
31Ухаалаг охид гэж юу вэ? Мунхаг охид гэж юу вэ?
32Ухаалаг охидод ямар шагнал өгөгддөг вэ? Мунхаг охид гамшигт унах уу?
33Гамшгаас өмнө өргөгдөх гэж юу вэ? Гамшгийн өмнө бий болсон ялагч гэж юу вэ?
34Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүн бүр үнэхээр гамшигт унах уу?
35Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан хүмүүсийг Бурхан яагаад гамшиг дунд тавих вэ?
36Шашин доторх хэчнээн хүн гай гамшгийн үеэр Бурхан руу буцан эргэх вэ?
37Зан чанарын өөрчлөлт гэж юу вэ?
38Зан чанарын өөрчлөлт хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
39Зан чанарын өөрчлөлт болон сайн үйлдлийн хоорондох ялгаа юу вэ?
40Сайн үйл гэж юу вэ? Сайн үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
41Ёрын муу үйл гэж юу вэ? Ёрын муу үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
42Бурхан ямар хүмүүсийг авардаг вэ? Ямар хүмүүсийг таягдан хаядаг вэ?
43Хүний эцсийн үр дүнг Бурхан юунд үндэслэн тодорхойлдог вэ?
44Бурханы хүмүүс гэж юу вэ? Үйлчлэл үзүүлэгчид гэж юу вэ?
45Аврал хүртэж, төгс болгуулсан хүмүүст өгсөн Бурханы амлалтууд юу вэ?
  • 1
  • 2
  • 3