Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Хайрын төлөө

1

Хайрын төлөө Бурхан хүнийг бүтээж, асран халамжилж,

газар дээрх хүний амьдралыг залахаар хууль гаргаж,

хүнийг золин аврахын тулд махбод болж, амиа өгсөн.

Загалмай дээрх аврал дэлхий даяар түгсэн.

Хайрын төлөө, гомдол, харуусалгүйгээр Бурхан

хүний төлөө Өөрийгөө зарлагадаж,

бүх хайраа дэлхий дахинд түгээн,

завхарсан хүмүүсийг замчилж, аврахаар ажилладаг.

Өө Бурхан минь! Таны ажлаас харагддаг бүхэн,

Таны үгээс харагддаг бүхэн бол хайр.

Хайр тань нигүүлсэл, өршөөл төдийгүй

гэсгээлт болон шүүлт байдаг билээ.

Өө Бурхан минь! Таны шүүлт, гэсгээлт бол

хамгийн жинхэнэ хайр, хамгийн сайхан аврал билээ.

Ариун, зөвт хайрыг тань бид шагшин магтдаг,

Таныг бид мөнхөд магтууштай.

2

Хайрын төлөө Бурхан эцсийн өдрүүдэд

агуу улаан лууны нутагт махбодоор ирсэн.

Хайрын төлөө Бурхан гололт, гүжирдлэгийг тэвчиж,

асар их бэрхшээл, хяхалт хавчлага туулдаг.

Хайрын төлөө Бурхан завхарсан хүмүүстэй даруухан амьдарч,

үнэнийг өгүүлж, мөнх амийн замыг авчран,

хүний сатанлаг уг чанарыг үгээр шүүж,

завхарсан хүмүүсийг шалгаж, цэвэршүүлж, засаж, цэвэрлэдэг.

Өө Бурхан минь! Таны ажлаас харагддаг бүхэн,

Таны үгээс харагддаг бүхэн бол хайр.

Хайр тань нигүүлсэл, өршөөл төдийгүй

гэсгээлт болон шүүлт байдаг билээ.

Өө Бурхан минь! Таны шүүлт, гэсгээлт бол

хамгийн жинхэнэ хайр, хамгийн сайхан аврал билээ.

Ариун, зөвт хайрыг тань бид шагшин магтдаг,

Таныг бид мөнхөд магтууштай.

Хайрын төлөө Бурхан хүмүүс, юмсаар үйлчлэл хийлгэж,

ингэснээр бид үнэн ба амийг олж авдаг.

Хайрын төлөө Бурхан биднийг шүүж,

ингэснээр бид Сатаны нөлөөг орхиж, аврал хүртдэг.

Өө Бурхан минь! Таны ажлаас харагддаг бүхэн,

Таны үгээс харагддаг бүхэн бол хайр.

Хайр тань нигүүлсэл, өршөөл төдийгүй

гэсгээлт болон шүүлт байдаг билээ.

Өө Бурхан минь! Таны шүүлт, гэсгээлт бол

хамгийн жинхээн хайр, хамгийн сайхан аврал билээ.

Ариун, зөвт хайрыг тань бид шагшин магтдаг,

Таныг бид мөнхөд магтууштай.

Өмнөх:Чин сэтгэлийн барилдлагын дуу

Дараах:Бурханы хайр зүрх сэтгэлийг минь тойрон эргэлддэг

Холбогдох агуулга