Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
I. Санал зөвлөгөөгөө оруулна уу:* II. Холбоо барих мэдээллээ оруулна уу:*