НҮҮР НОМ
A-
A+

Дуулж, бүжиглэх

"Хүмүүс Бурханд баяртайгаар алга ташиж, хүмүүс Түүнийг магтан алдаршуулж, тоо томшгүй олон дуу хоолой нэг жинхэнэ Бурханы талаар ярьж, тоо томшгүй олон хүмүүс Түүний үйл хэргийг харж байна. Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирсэн ба Бурханы хүн баян бөгөөд өгөөмөр, баян бөгөөд өгөөмөр. Хэн үүнд баярлан хөөрөхгүй байх вэ? Хэн үүний төлөө бүжиглэхгүй байх вэ? " (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос)