18. Хуурамч удирдагч, эсвэл хуурамч хоньчин гэж юу вэ? Хуурамч удирдагч юм уу хуурамч хоньчинг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Хүн оюун санаандаа байгаа ажлыг маш амархан гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пастор, удирдагчид авьяас билиг, байр суурин дээрээ тулгуурлан ажлаа хийдэг. Удаан хугацаанд тэднийг дагасан хүмүүст тэдний авьяас билиг, тэд юу болох нь зарим талаар нөлөөлдөг. Тэд хүмүүсийн авьяас билиг, ур чадвар, мэдлэгт анхаарч, мөн ер бусын зарим зүйл, бодит бус гүн гүнзгий олон сургаалд (эдгээр гүн гүнзгий сургаал нь мэдээж хүний хүрч чадахгүй зүйл юм) анхаарал хандуулдаг. Тэд хүмүүсийн зан чанарын өөрчлөлтийг анхаардаггүй, харин хүмүүсийн номлох, ажиллах ур чадварыг дадлагажуулж, мэдлэг болон шашны баялаг сургаалыг нь сайжруулахад анхаардаг. Хүмүүсийн зан чанар хэр их өөрчлөгдсөнийг, хүмүүс үнэнийг хэр их ойлгож байгааг тэд анхаардаггүй. Тэд хүмүүсийн хэвийн болон хэвийн бус байдлын талаар мэдэх гэж оролдох нь байтугай мөн чанарынх нь талаар ч хайхардаггүй. Хүмүүсийн дутагдал, завхралыг засаж залруулах нь байтугай, үзлийг нь ч сөрж, илчилдэггүй. Тэднийг дагадаг ихэнх хүн төрөлх авьяас билгээрээ үйлчилдэг ба илэрхийлдэг зүйл нь бодит байдалтай хамааралгүй, хүмүүст амь өгч огт чадахгүй мэдлэг болон шашны тодорхойгүй үнэн байдаг. Үнэндээ тэдний ажлын мөн чанар нь хүмүүсийг боловсруулж, юу ч үгүй хүнийг хөгжүүлээд, хожим нь ажиллаж, удирдахаар явах шашны сургуулийн авьяаслаг төгсөгч болгох явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас

Бурханд үйлчлэх нь тийм ч амархан ажил биш. Ялзарсан зан чанар нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн хүмүүс хэзээ ч Бурханд үйлчилж чадахгүй. Хэрэв чиний зан чанар Бурханы үгээр шүүгдэж, гэсгээгдээгүй бол зан чанар чинь Сатаныг төлөөлсөөр байдаг. Бурханд үйлчлэх чиний үйлчлэл сайн санаанаас чинь үүдэн гардаг гэдгийг батлахад энэ нь хангалттай билээ. Энэ нь сатанлаг уг чанарт чинь суурилсан үйлчлэл юм. Чи төрөлхийн зан аашаараа, өөрийн хувийн сонголтын дагуу Бурханд үйлчилдэг; үүнээс ч илүүтэйгээр хийхийг хүсэж байгаа зүйлд чинь Бурхан баярладаг ба хийхийг хүсдэггүй зүйлийг чинь Бурхан үзэн яддаг гэж чи бодсоор байдаг бөгөөд ажилдаа чи, бүхэлдээ өөрийн сонголтонд хөтлөгддөг. Үүнийг Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж болох уу? Эцсийн эцэст чиний амь зан чанар өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөхгүй; харин ч чи Бурханд үйлчилсээр байгаа учраас илүү зөрүүд болох ба энэ нь ялзарсан зан чанарыг чинь гүнзгий шингээх болно. Ийм маягаар, чи зөвхөн өөрийнхөө зан ааш болон өөрийнхөө зан чанарын дагуу үйлчилснээс урган гарсан туршлага дээрээ үндэслэн Бурханд үйлчлэх үйлчлэлийн тухай дүрэм журмыг дотроо бий болгох болно. Энэ бол хүний туршлага сургамж, хүний амьдралын философи юм. Ийм хүмүүс Фарисайчууд болон шашны эрх мэдэлтнүүдэд харьяалагддаг. Хэрвээ хэзээ ч сэрж гэмшихгүй бол эцэстээ тэд эцсийн өдрүүдэд гарч ирэх хуурамч Христүүд болж хувирах бөгөөд хүмүүсийг хууран мэхлэгчид болох болно. Өмнө нь ярьж байсан хуурамч Христүүд болон хууран мэхлэгчид ийм төрлийн хүмүүсийн дундаас гарах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Шашны үйлчлэлийг хориглох ёстой”-оос

Яагаад ихэнх хүн Бурханы үгийг уншихад ихээхэн чармайлт зарцуулсан атлаа ердөө мэдлэгтэй болж, дараа нь бодитой замын талаар юу ч хэлж чаддаггүй юм бэ? Мэдлэг эзэмших гэдэг үнэнийг эзэмшихтэй дүйцнэ гэж чи боддог уу? Энэ чинь төөрөлдсөн үзэл бодол биш үү? Чи далайн эрэг дээрх элсний ширхэг мэт их мэдлэгийг ярьж чаддаг боловч үүний аль нь ч ямарваа бодитой замыг агуулдаггүй. Үүгээрээ чи хүмүүсийг хуурч байгаа биш үү? Чи бодит баталгаагүй хоосон шоу хийж байгаа бус уу? Энэ бүх зан авир хүмүүст хортой! Онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ бодит байдлаас хол, хүмүүсийг бодит байдалд аваачих чадваргүй байдаг; онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ Бурханыг эсэргүүцэж, сөргөлдөхөд чамайг хүргэдэг. Хамгийн өндөр дээд онолуудыг үнэт эрдэнэс мэт бүү үз; эдгээр нь хор хөнөөлтэй агаад ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн хамгийн өндөр дээд онолуудыг ярьж чаддаг байж магадгүй—гэхдээ эдгээр нь бодит байдлаас юу ч агуулдаггүй, учир нь энэ хүмүүс эдгээрийг биечлэн мэдрээгүй, иймээс тэдэнд хэрэгжүүлэх зам байдаггүй. Ийм хүмүүс хүнийг зөв замд аваачих чадваргүй бөгөөд хүмүүсийг замаа алдахад л хүргэнэ. Энэ нь хүмүүст хортой биш үү? Хамгийн наад зах нь чи тэдний өнөөгийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, оролтод хүрэх боломж олгох чадвартай байх ёстой; үүнийг л зориулалт гэж үзэх бөгөөд ингэснээр л чи Бурханы төлөө ажиллахад тэнцэнэ. Сүржин, гоёмсог үгийг үргэлж бүү ярь, олон зохимжгүй хэрэгжүүлэлтээрээ хүмүүсийг хүлж, өөрийг чинь дуулгавартай дагахад бүү хүргэ. Ингэх нь ямар ч үр нөлөөгүй бөгөөд хүмүүсийн төөрөгдлийг л ихэсгэх болно. Хүмүүсийг ийм байдлаар удирдах нь олон хэсэг дүрмийг бий болгож, хүмүүсийг чамд дургүйцэхэд хүргэнэ. Энэ нь хүний дутагдал бөгөөд үнэхээр ичгэвтэр.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдалд илүү анхаар”-аас

Зарим хүн ажиллаж, номлодог бөгөөд хэдийгээр гаднаа тэд Бурханы үгийн талаар нөхөрлөж байгаа мэт харагддаг ч ярьж байгаа бүхэн нь Бурханы үгийн үгчилсэн утга бөгөөд ямар ч бодитой зүйл дурддаггүй. Тэдний номлол нь хэлний сурах бичгээс зааж байгаа мэт байдаг; Бурханы үгийг төрөл төрлөөр нь, тал талаар нь эмхэлсэн байдаг бөгөөд тэднийг дуусах үед хүн бүхэн магтаж: “Энэ хүн бодит байдалтай юм. Тэр маш сайн, ийм дэлгэрэнгүй номлолоо” гэдэг. Номлож дууссаныхаа дараа тэд үүнийг бүгдийг нь нэгтгэж, хүн бүрд илгээ гэж бусдад хэлдэг. Тэдний үйлдэл бусдыг хуурдаг бөгөөд тэдний номлодог бүхэн нь гажууд онол юм. Гаднаа тэд зөвхөн Бурханы үгийг л номлож байгаа мэт харагддаг бөгөөд энэ нь үнэнтэй нийцдэг мэт үзэгддэг. Гэхдээ илүү анхааралтай ялган салгах юм бол энэ нь хүний зарим нэг төсөөлөл, үзэл, түүнчлэн Бурханыг хязгаарладаг зарим нэг хэсэгтэй бичиг үсэг, хоосон сургаал, хуурамч үндэслэл төдийхөн юм гэдгийг чи харна. Иймэрхүү номлол нь Бурханы ажилд саад болдоггүй гэж үү? Энэ нь Бурханыг эсэргүүцдэг үйлчлэл юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнгүйгээр Бурханыг уурлуулах амархан”-аас

Та нарын мэдлэг хүмүүсийг хэсэг зуур л хангаж чадна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэг юмаа л яриад байвал чинь зарим хүн үүнийг ялган танина; тэд чамайг хэтэрхий өнгөцхөн, гүн гүнзгий байдлаар дэндүү дулимаг гэж хэлнэ. Хоосон сургаал номлох замаар хүмүүсийг хууран мэхлэхээр оролдохоос өөр сонголт чамд үлдэхгүй. Хэрэв чи үргэлж энэ маягаараа явбал доорх хүмүүс чинь чиний арга барил, алхам болон итгэлийн үлгэр дуурайлыг дагаж, тэдгээр үг болон хоосон сургаалыг туулж, хэрэгжүүлэх үлгэр дуурайлыг чинь дагах болно. Эцсийн эцэст чамайг үргэлжлүүлэн номлох тусам тэд бүгд чамайг үлгэр жишээ болгохдоо тулна. Чи бусдыг удирдахдаа хоосон сургаалын тухай ярьдаг тул доорх хүмүүс чинь чамаас хоосон сургаал сурч, юмс өрнөхийн хэрээр чи буруу замаар орсон байх болно. Доорх хүмүүс чинь чиний явдаг ямар ч замаар явна; тэд бүгд чамаас суралцаж, чамайг дагах тул чамд: “Би одоо хүч чадалтай боллоо; ийм олон хүн үгийг минь сонсож, чуулган миний эрхээр байна” хэмээн санагдана. Хүний доторх урвалтын энэхүү уг чанараас үүдэн чи өөрийн мэдэлгүй Бурханыг нэр төдий удирдагч болгон хувиргаж, дараа нь өөрөө нэг төрлийн урсгал байгуулдаг. Янз бүрийн урсгал ийнхүү үүсдэг юм. Зүгээр л урсгал болгоны удирдагчдыг харцгаа—тэд бүгд биеэ тоож, өөрсдийгөө зөвтгөдөг бөгөөд Библийг агуулгаас нь гажуудуулж, өөрсдийн төсөөллөөр тайлбарладаг. Ажлаа хийхдээ тэд бүгд билиг авьяас, эрдэм мэдлэгт түшиглэдэг. Хэрэв тэд юу ч номлох чадваргүй байсан бол энэ хүмүүс тэднийг дагана гэж үү? Эцсийн эцэст тэд жаахан мэдлэгтэй бөгөөд зарим нэг хоосон сургаалын тухай номлож чаддаг, эсвэл бусдыг хэрхэн өөрийн талд оруулах, заль мэх хэрхэн ашиглахаа мэддэг. Тэд хүмүүсийг өөрсдийнхөө өмнө авчирч, хуурахдаа эдгээрийг ашигладаг. Тэд Бурханд нэр төдий итгэдэг боловч бодит байдал дээр удирдагчдаа дагадаг. Хэрэв үнэн замыг номлож байгаа хүнтэй таарах юм бол зарим нь, “Бид итгэлийнхээ талаар удирдагчтайгаа зөвлөлдөх ёстой” гэцгээдэг. Тэдний итгэл хүнээр дамжих ёстой байна гэдэг чинь асуудал бус уу? Тэгвэл тэрхүү удирдагчид юу болсон бэ? Фарисайчууд, хуурамч хоньчид, антихристүүд, мөн үнэн замыг хүлээн зөвшөөрөхөд нь хүмүүсийг бүдрээх бул хар чулуу болсон бус уу?

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэний эрэл хайгуул л Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл юм”-аас

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Шашны аргаар үйлчилнэ гэдэг нь шашны уламжлалт арга, үйлчлэлийн заншлын дагуу бүрэн үйлчилж, бүх төрлийн шашны зан үйлийг чанд мөрдөж, Библийн мэдлэгээр л хүмүүсийг удирдахыг хэлдэг. Энэ нь гаднаа далайцтай, шашны өнгө аясаар дүүрэн, хүний үзэлтэй бүрэн нийцэж, хүмүүс энэ талаар ямар ч шүүмжлэл хэлдэггүй ч үүнд Ариун Сүнсний ажил огт байдаггүй, номлож байгаа номлол нь бүгд шашны хоосон сургаал, библийн мэдлэг, шашны үзлээр дүүрч, Ариун Сүнсний гэгээрэл огт байдаггүй ба тэдний зохион байгуулдаг цуглаан үхмэл байдаг. Ийм маягаар олон жил үйлчилсний дүнд Бурханы сонгосон хүмүүс үнэнийг хүлээн авч чаддаггүй, Бурханыг мэдэж, дуулгавартай дагаж чаддаггүй, мөн Бурханд итгэх зөв замд орж чаддаггүй. Хүмүүсийн эрэлхийлж байгаа зүйл нь аврал биш, харин нигүүлсэл, ерөөл учраас хүмүүсийн амь зан чанар дахь өөрчлөлтийг харах боломжгүй бөгөөд тэд эцэст нь хоосон хоцордог. Энэ бол шашны үйлчлэлийн аргын үр дагавар юм. Бурханд үйлчилж буй ийм төрлийн хүн Бурханы ажлыг үнэхээр ойлгодоггүй, Бурханы хүслийг ч ойлгодоггүй. Тэд Ариун Сүнсний ажилтай хамтран ажиллана гэж юу болохыг мэддэггүй бөгөөд энэ нь чухамдаа сохор нь сохрыгоо хөтөлж байгаа явдал юм. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийг буруу зам руу хөтөлдөг. Тэд Бурханд итгэдэг атлаа Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханыг мэддэггүй. Тэд фарисайчуудын адилаар аврагдаж чадахгүй.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын тойм дахь “Бурханд итгэх зөв замд эхлээд орсноор л хүн Бурханд үйлчлэх зөв замаар алхаж чадна”-аас

Шашны ертөнц дэх пастор, удирдагчид бүгд шашны сургуульд сурсан бөгөөд зүгээр л пасторын гэрчилгээ авсан байдаг ба эдэнд Ариун Сүнсний ажлын нотолгоо, Бурханы зөвшөөрөл огт байдаггүй. Энэ бол баримт юм. Библиэс зарим зүйлийг ойлгож авах шаардлагатай боловч хамгийн чухал нь хүн чуулганыг хариулах ажилд тэнцэхийн тулд Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Библи бол Бурханы ажлын эхний хоёр үе шатны тэмдэглэл тул Библийг уншилгүйгээр Бурханы илрэлт болон Түүний ажлын түүхэн баримтуудыг ойлгох боломжгүй. Түүнчлэн Бурхан ажлынхаа өмнөх хоёр үе шатанд ямар үнэнийг илэрхийлснийг мэдэх боломжгүй бөгөөд хүмүүсийн ойлгох ёстой үнэний олон нууцын талаар зөв хариулт олж авах аргагүй юм. Иймээс Библийг унших нь Бурханд итгэхэд зайлшгүй чухал боловч Библийн мэдлэгээс өөр юунд ч найдахгүй байх нь биднийг Бурханы тухай мэдлэгт хүргэж чадахгүй. Хүн Бурханы үг болон үнэнийг үнэхээр ойлгож, Бурханы тухай мэдлэгтэй болохын тулд Ариун Сүнсний ажлын гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт, удирдамж, сургалт, төгс болголтыг туулах ёстой. Үнэнийг ойлгох нь Бурханы ажил болон Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг туулахаас хамаардаг. Библийн мэдлэгийг судалж, эзэмших дээр л үндэслэн үүнийг олж авдаггүй. Шашны хүрээний олон пастор Библийн талаар маш нэгд нэгэнгүй ойлгодог боловч Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Энэ нь үндсэндээ тэдэнд Ариун Сүнсний ажил байдаггүйгээс болдог. Яагаад зарим хүн Бурханы үгийг унших үедээ Ариун Сүнсний гэгээрэлтэй байж, харин зарим хүн Бурханы үгийг унших үедээ Ариун Сүнс ажилладаггүй юм вэ? Хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэл чин үнэн эсэх, тэд үнэнийг хайрладаг эсэхийг энэ нь ил болгодог. Олон хүн пастор болох гэж шашны сургуульд явдаг бөгөөд зөв сэдэлтэй ч бай, үгүй ч бай хамгийн чухал зүйл гэвэл тэд үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлэх ёстой юм. Ингэснээр л Ариун Сүнсний ажлыг олж авах юм. Ариун Сүнсний хэдэн жилийн ажлыг туулснаар л хүн үнэнийг үнэхээр ойлгож, үнэний бодит байдалд орж чадна. Ингэснээр л Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдаж, хариулахад тохирох юм. Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдахад ердөө л пасторын гэрчилгээнд найдна гэдэг бол тэр чигтээ хүний бодол бөгөөд Бурханы шаардлагаас тэс өөр байдаг. Тухайлбал, Эзэн Есүс ирэх үедээ элч нарыг олохын тулд яагаад сүмд орж, Иудейн шашны ахлах тахилчид, хуулийн багш нар болон фарисайчууд дээр очоогүй, харин үнэнийг хайрлаж, эрэлхийлдэг хүмүүсийг эрж хайхаар хүмүүсийн дунд гарч очсон юм бэ? Үүнээс хүн Бурханы хүслийг ойлгох ёстой. Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс нь үнэнийг олж авахын аргагүй тул Бурханы сонгосон хүмүүсийг ч бас хариулах чадваргүй юм. Ингэснээр, Бурхан чухамдаа ямар хүнийг таалдаг, ямар хүнийг авардаг, ямар хүнийг ашигладаг болон ямар хүнийг үзэн яддаг нь бүгд ийнхүү тодорхой болдог. Шашны хүрээн дэх пасторуудын ихэнх нь Ариун Сүнсний ажилгүй байдаг нь тэд бол үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс биш болохыг харуулдаг бөгөөд тэд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын аргагүй юм. Энэ нь шашны ертөнцөд Ариун Сүнсний ажил байдаггүйн бас нэгэн үндсэн шалтгаан билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Одоо би хуурамч удирдагчийг ялган таних таван зарчмын талаар нөхөрлөх болно: Нэгдүгээр зарчим гэвэл, ихэнх хуурамч удирдагч үнэнийг хайрладаггүй, үнэнийг эрэлхийлдэггүй тул Ариун Сүнсний ажилгүй байдаг. Тэдний цөөнх буюу сайн хүн чанартай зарим хүн Бурханд итгээд удаагүй, үнэнийг хэрхэн эрэлхийлэхээ мэддэггүй, эсвэл тодорхой зүйлд баригдсанаасаа үүдэн үнэнийг хэвийн байдлаар эрэлхийлж чаддаггүйн улмаас Ариун Сүнсний ажилгүй байж болох юм. Гурваас таван жил удирдагчаар ажилласан атлаа одоо ч Ариун Сүнсний ажилгүй байгаа хэн боловч үнэнийг хайрлаж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүн яавч биш бөгөөд хуурамч удирдагч гэдэг нь гарцаагүй юм. Хоёрдугаар зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчид бүхэн бичиг үсэг, хоосон сургаал л номлодог бөгөөд үнэний бодит байдал огт байхгүй, үнэнийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэх ямар ч чадваргүй, мөн хүмүүсийг бүрэн үнэмшүүлэх чадваргүй байдаг. Гуравдугаар зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчдад үнэний бодит байдалгүй тул ямар ч бодитой ажил хийж чаддаггүй бөгөөд Бурханы сонгосон хүмүүсийг үнэний бодит байдал руу хөтөлж чаддаггүй. Тэд ажиллахдаа үргэлж хайхрамжгүй байдлаар хийдэг, хэрвээ хүчээр хийлгэвэл бусдыг чадлаас нь давсан зүйл хийлгэхээр албадаж, дур зоргоороо бусдыг зэмлэн, харьцдаг. Хуурамч удирдагчдад үнэн байдаггүй учраас үнэнээр бусдыг үнэмшүүлж чаддаггүй, иймээс засалт, харьцалтын арга барилыг ашигладаг. Тэд алдаан дээр нь дөрөөлөн бусдыг ямагт дарлаж, удирдагчийн хувиар эрх мэдлээ үзүүлэхийн тулд зэмлэл, дарлалаар дамжуулан тэднийг эрхэндээ оруулахыг хүсдэг—энэ бол хуурамч удирдагч юм. Жинхэнэ удирдагч үнэнийг ашиглан хүмүүсийг үнэмшүүлж, үнэнийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэж, бусдад хүндлэгддэг; хуурамч удирдагч бусдыг дарлан, бусдын алдааг барьж аван, ямагт зэмлэж, өөрсдийг нь шалгуулж, чадлаас нь давсан зүйл хийлгэдэг. Эцэст нь хуурамч удирдагч тэднийг хяналтдаа оруулж, “Надад үнэхээр үнэний бодит байдал алга. Би үнэхээр дутуу дулимаг, бас үнэнийг эрэлхийлдэггүй, uдирдагчийн маань хэлдэг үг зөв” хэмээн бодоход хүргэдэг. Тэд зүрх сэтгэлдээ, хуурамч удирдагчийн үгэнд үнэмшсэн байдаг, гэвч үнэн хэрэгтээ хуурамч удирдагчид үнэн байгаа учраас тэд үнэмшдэг бус, харин хуурамч удирдагч тэдэнд харьцалт амсуулж, тэднийг зовоосон учраас бүрэн үнэмшдэг. Энэ бол хоёр нүүр гарган, худал хуурмагийг үнэн болгон чимэхдээ хуурамч удирдагчдын хэрэглэдэг онцгой арга юм. Тэдэнд бусдыг үнэмшүүлэх үнэн байхгүй учраас өөр арга ашиглах ёстой болж, “Би хаа хамаагүй асуудлыг чинь барьж аваад, чамд харьцалт амсуулж, чамайг үнэмшүүлнэ, мөн надад үнэн бий гэдгийг харуулахын тулд харьцалтаа чам дээр ашиглана. Би чамд асар их харьцалт амсуулснаар чамайг цохин унагаж, надад үнэн бий, чамд байхгүй хэмээн эндүү итгүүлнэ, тэр үед чи үнэмших болно” хэмээн боддог. Хүн үнэнгүй бол хуурамч удирдагчдад хууртан, “Тэр надад ингэж харьцалт амсуулж чаддаг юм хойно үнэнийг надаас дээр ойлгодог нь лавтай, мөн үнэний бодит байдлыг гарцаагүй эзэмшсэн байх учиртай” гэж бодох болно. Ийнхүү тэд хуурамч удирдагчид хууртаж, хянуулаад дуусдаг. Дөрөвдүгээр зарчим гэвэл, хуурамч удирдагчид нь Бурханы сонгосон хүмүүсийг хайрлах зүрх сэтгэлгүй, өөрсдийгөө үнэхээр мэдэж чаддаггүй, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хайх юм уу бодит байдал руу ороход хүмүүсийг хөтөлж бүр ч чаддаггүй. Харин зүгээр л хүмүүст сохроор харьцалт амсуулж, дарлан, засалт, харьцалтын арга барил ашиглаж бусдыг захиргаандаа оруулдаг бөгөөд байр сууриа харуулж, удирдагч гэдгээ үзүүлдэг—энэ бол дүр эсгэж байгаа хэрэг юм. Тавдугаар зарчим гэвэл, бүх хуурамч удирдагч байр суурь, нэр хүнд эрэлхийлдэг бөгөөд байр суурийн ерөөл болон хоосон нэр алдарт шунадаг. Тэд ямар ч бодитой ажил хийдэггүй атлаа Бурханы тахилыг эдлэх эрхтэй гэж итгэсээр байдаг, энэ бол ичгүүр сонжуургүй юм. Тэд ямар ч бодит ажил хийдэггүй байж Бурханы тахилыг эдлэх эрхтэй гэж үү? Зарим хүн хамгийн баян айлуудыг хайн буудаллаж, өдөр бүр шарсан тахиа, шарсан загас нэхдэг—тэд ингэх эрхтэй гэж үү? Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн аминд ямар хангалт өгч, ямар ажил хийсэн юм бэ? Тэд өдөр бүр заавал мах, загас идэх ёстой, ингэвэл тэд шимэгч хорхой болох бус уу? Байр суурь, зугаа цэнгэлд шунадаг хүмүүс ичгүүргүй бус уу? Ийм хүмүүс мөс чанар, эрүүл ухаантай гэж үү?

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл IX дэх “Хүн аврал хүртэхийн тулд хүнийг дагаж, шүтэх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой”-оос

Өмнөх: 17. Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Дараах: 19. Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх