Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы шүүлт намайг аварсан

1

Бурханы шүүлтийн авралгүйгээр итгэл минь бүдэг бадаг, хийсвэр хэвээр байх байлаа.

Шашны үзэлтэй зууралдаад сэтгэл минь манан дундаас гарч чадахгүй байсан.

Өдөр бүр нүгэл үйлдэж, нүглээ улайсаар нүглийн хүлээсээс би мултарч чадаагүй.

Үргэлж худал хэлж, мэхэлж байсан ч тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх тухай би мөрөөдсөн.

Эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийн үг цэвдэг сэтгэлийг минь сэрээсэн.

Бурханыг гэх хичээл зүтгэл, зовлон минь ерөөл хүртэхийн төлөө л байсныг би тодорхой харсан.

Бурхантай наймаа хийж байсан надад мөс чанар, эрүүл ухаан байгаагүй.

Ичгүүрт автан би Бурханы өмнө бөхийж, шүүлтийг нь баяртайгаар хүлээн авдаг.

2

Христийн суудлын өмнө шүүлт туулаад би Бурханы жинхэнэ хайрыг амссан.

Маш их шаналал, цэвэршүүлэлт туулдаг ч зүрх сэтгэл минь тогтвортой, бас амар амгалан.

Шүүлт, гэсгээлт завхарсан зан чанарыг минь ариусгадаг.

Би үнэнийг олж авч, Бурханы агуу авралыг хүртсэн.

Гай зовлон, шалгалт зүрхийг минь зөөлрүүлдэг, аминд минь үнэхээр ашиг тустай.

Бурханы шүүлт бол ерөөл, бас хайр гэдгийг би мэдэрсэн.

Түүний зөвт зан чанар маш хайр татам, Түүнийг мөнхөд магтваас зохино.

Утга учиртай амьдралыг амьдран харуулах боломж олгосон Бурханы шүүлтэд би талархдаг.

Бурханы шүүлт, гэсгээлт намайг хүний амьдралын зөв зам руу хөтөлсөн.

Өдөр бүр би Бурханы үгийг эдэлж, Бурханы өмнө амьдардаг.

Үнэн миний амь болсноор зан чанар минь өөрчлөгдсөн.

Христ бол үнэн, зам, амь билээ, Бурханыг би үүрд хайрлаж, магтана.

Өмнөх:Манан дунд сэрэхүй

Дараах:Уриалгахан хүн сэрсэн нь

Холбогдох агуулга