Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бурханы үгийн магтан дуу

Бурханы үгийн магтан дуу

Магтан дууны ангилал

Hymns-of-experience
Чуулганы магтан дуу
New
Хамгийн шинэ магтан дуу

Бусад цомог

Know-god
Бурханыг мэдэх
Witness-god
Бурханыг гэрчлэх
Praise-god
Бурханыг магтах
Gospel-witness
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
Experience
Амийн туршлагууд

Ая зан

Mood-majestic-and-solemn
Сүрлэг, бадрангуй
Mood-passionate
Цогтой
Mood-lyrical
Уянгын
Mood-lighthearted
Амирлангуй
Mood-enthusiastic
Урам зоригтой
Mood-relaxing
Тайвшралын

Бурханы үгийн магтан дуу

Хаанчлалын сүлд дуулал (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа Магтаал Сионд ирлээ Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн Бурхан суу алдраараа дэлхийн зүүн зүгт илэрсэн Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг Бүх нууц илчлэгдсэн Бурхан хүнийг шинэ эрин рүү аваачсан Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ Бурханы алдар дотор бүх ертөнц цоо шинэ Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтагтун Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг Бурханы илрэлтийн утга учир Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү? Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон Зөвхөн Бурханд Амийн зам бий Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна Хоёр мянган жилийн хүсэл Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг Орчлон ертөнц дэх Бурханы ажлын хандлага Бурханы удирдлагын ажлын зорилго Бурханы ажил урагшилсаар байна Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог Бурханы дийлэнх ажил нь үгээр биелэгддэг Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир Итгэгчдийн дагах ёстой эрэл хайгуул Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг Үнэн Залбирал Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө Залбирлын утга учир Үнэний төлөө чи бүхнийг орхих ёстой Бурханы Үгийг Дээдлэгсэд Ерөөлтэй еэ Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь Том, бага гэлтгүй бүх зүйл дээр Бурханы замыг дагагтун Хүний үүрэг бол бүтээгдсэн зүйлийн хариуцлага билээ Махан биеийг хаях явдлыг хэрэгжүүлэх нь Итгэлд хүрэх түлхүүр нь Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон зөвшөөрөх явдал юм Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна Та нарыг гэсэн Бурханы найдварыг та нар мэдэрсэн үү Петр Бурханыг хамгийн сайн мэддэг байв Хүний үнэнч итгэлийг Бурхан хүсдэг Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ Бурханы төгс болгодог зүйл бол итгэл Бурханы цорын ганц хүсэл Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой Эзэн Есүсийг дуурайцгаа Чи үүрэг зорилгоо мэдэж байна уу Үнэнийг хайрладаг хүмүүсийн эрэлхийлэх ёстой зүйл Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өгөхтүн Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг Хэдий чинээ үнэнийг хэрэгжүүлнэ амийн ахиц чинь төдий чинээ хурдан байна Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг Зан чанарын өөрчлөлт нь бодит амьдралаас салшгүй Бурханд гэрчлэл хийх нь хүний үүрэг Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь хамгийн утга учиртай Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн Бурханы дотнын хүмүүс л Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэтэй Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй Бид хамгийн их ерөөгдсөн Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр л хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадна Гай зовлон дунд бат зогсдог хүмүүс л ялагчид мөн Бүтээл нь Бурханы эрхшээлд байх ёстой Бурханы ардууд төлөвших тусам, агуу улаан луу улам сүйрнэ Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж, Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус Бурханы хайр хамгийн бодитой Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг Бурханы мөн чанар эрхэм чанараар дүүрэн Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг Бурханы уур хилэнгийн бэлгэдлийн утга учир Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ Бурханы эрх мэдэл цор ганц Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй Бүтээлүүд Бурханы эрх мэдэлд дуулгавартай байх ёстой Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно Хүн төрөлхтөнд өгсөн Бурханы эцсийн амлалт Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг Бурханы бүх хүмүүс мэдрэмжээ гаргадаг Хүн төрөлхтөн, Бурхан хоёр нэгдлийн жаргалыг хуваалцдаг Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг Бие махбодтой болохын ач холбогдол Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан Христийн мөн чанар бол Бурхан Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол Бурханы нэрийн утга учир Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээрээ шүүж, төгс болгодог Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу Хүн төрөлхтөн Бурханы хүсдэг шиг байхаа больсон Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ Бурхан бол үнэн, зам, амь мѳн Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ Бурханы хүрэхийг хүссэн замд ямар ч хүч саад болж чадахгүй Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л аминд анхаарлаа төвлөрүүлдэг Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хангалуун байлгах нь эн тэргүүнд байдаг Босоод, Бурхантай хамтран ажилла Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй Залуусын мөрдөх ёстой зүйл Чи ачаа үүрэх тусмаа Бурханаар илүү амархан төгс болгуулна Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүхнийг эртнээс бэлдсэн Бодит байдлыг амьдран харуулснаар л чи гэрчлэл хийж чадна Чи Бурханд хариуд нь юу өгсөн бэ? Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгодог хүн хэзээ ч байсангүй Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс таягдуулах болно Шүүлтээс зайлсхийхийн үр дагавар Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам Хэрхэн төгс болгуулах тухай Бурханы хувьд хүнийг төгс болгох шилдэг арга нь цэвэршүүлэлт юм Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг Бурханы шүүлт бол хайр Чи өнөөдрийн ивээлээ нандигнах ёстой Итгэлээрээ чи маш ихийг олж авсан Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг Хүний хийх ёстой зүйлийг чанга атга Сэвгүй ариун хайр Чи Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайртай болохоор эрж хайх ёстой Өөрийнх нь хүслийг биелүүлж чадах хүмүүсийг Бурхан ихэд хүсдэг Чи Бурханд гэрчлэл хийдэг нэгэн байхыг хүсэж байна уу? Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага Бурханыг гэсэн Петрийн хайрын илэрхийлэл Хамгийн утга учиртай амьдрал Петрийн туршлагыг дуурайгаарай Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүсэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй Бурхан хүний аврахын тулд асар их зовдог Бурханы ажил хэчнээн хэцүү билээ Хүнийг аврах Бурханы санаа зорилго өөрчлөгдөхгүй Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал Бурханы захиас Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй Хүн болон Бурханы амрах газар өөр Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно Бурхан бие махбодтой болох нь// үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг Бурхан бие махбодтой болсны эрх мэдэл ба ач холбогдол Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир Бурханы удирдлага хэзээд урагшилдаг Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ? Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд залбиралдаа зүрх сэтгэлээсээ ярь Бурханы өмнө тайван байх дадлага Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм Хэрхэн Бурханы үгийн бодит байдалд орох вэ? Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал Махбод дахь Бурханыг хэн мэдсэн бэ? Бурхан хүний үнэн зүрх сэтгэлийг хүсдэг Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам юм Бурханы үгийн шүүлт хүнийг аврахын төлөө байдаг Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна Бурхан хүнийг удирдахаар үргэлж ажилласаар байна Бурхан хүн бүрийг чимээгүй хангадаг Бурхан бол хүний мөнхийн дэмжлэг Бурхан хүн бүрт зөв шударгаар ханддаг Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэн Бурханы эрх мэдлийн төгс илрэл Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ Жинхэнэ хүний дүр төрх Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн Амийн усан гол Бурханы эрх мэдэлд дуулгавартай хүмүүсийн эзэмших ёстой хандлага Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд ирсэн Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй

0Хайлтын үр дүн